Главное меню

Подписка

Семинары

Вопросы постоянного повышения научно-технического уровня производства и квалификации кадров являются чрезвычайно важными для увеличения конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Поэтому ООО "НТЦ Инсталсервис" систематически проводит информационно-консультационные семинары, тренинги и конференции для различных категорий специалистов Украины.
Основными направлениями этих мероприятий являются вопросы метрологического обеспечения производства и измерений, стандартизации, оценки соответствия, рыночного надзора, внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, управления качеством, охраны труда и экологии, строительства и логистики.

ООО "НТЦ Инсталсервис" обеспечивает высочайший уровень проведения семинаров:

 • Лекции читают высококвалифицированные специалисты - практики.
 • Проводятся индивидуальные консультации участников семинара.
 • Выдаются информационно-методические материалы.
 • Бронируются места в одной из центральных гостиниц Киева.Внимание!

ООО «НТЦ Инсталсервис»  проводит следующие информационно-консультационные семинары:

 • 26 – 27 травня 2021 року - «Євроінтеграційні процеси у сфері технічного регулювання в Україні. Реформування у галузі стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Проблемні питання та шляхи їх вирішення щодо мови Технічних Умов. Маркування нехарчової продукції» (м.Київ)
 • 28 – 29 травня 2021 року - «Митне регулювання в Україні. Зміни до Митного кодексу України. Декларування товарів і митні режими. Новини: митні платежі та збори. Митна вартість. Авторизований економічний оператор. Інтелектуальна власність» (м.Київ)
 • 23 – 24 червня 2021 року - «Сучасний стан і вимоги до безпеки та гігієни праці. Державний нагляд та реформування у сфері охорони праці. Проект Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Ризик-орієнтованим підхід у стандарті ISO 45001: 2018. Зміни у дозвільній системі Держпраці України. Атестація робочих місць за умовами праці в період карантину» (м.Київ)


IV квартал 2021 року


 • 07 – 08 жовтня 2021 року - «Інтеграція вимог міжнародних стандартів ISO 45001: 2018 та ISO 14001:2015 в єдину систему управління підприємством. Ризик-орієнтований підхід. Екологічна безпека: актуальні вимоги нормативно-правової бази; дозвільна система; управління відходами, їх утилізація; викиди в атмосферне повітря» (м.Київ)
 • 23 жовтня 2021 року - «Будівництво у 2022 році. ДАБІ – ліквідовано! ДІАМ – початок роботи та нові вимоги. Дозвільна система. Реформування системи архітектурно-будівельного нагляду та контролю. Приватний контроль. Новий порядок функціонування ЄДЕССБ. Портал «ДІЯ». Зміни в ліцензу-ванні, проектуванні та прийнятті в експлуатацію. Експертиза» (м.Київ)
 • 18 листопада 2021 року - «Практичні питання зовнішньої торгівлі та ЗЕД-контрактів в умовах продовження пандемії коронавірусу, загострення світової конкуренції, нових викликів та можливостей» (м.Київ)
 • 22 грудня 2021 року - «Ціноутворення у будівництві - зміни з 01.11.2021р. Вартість будівництва. Вартість проектних, вишукувальних робіт, експертизи. Нові кошторисні норми. Проектна документація. Експертиза» (м.Київ)

 
Сейчас на сайте: 1 гость